21 januára, 2012

Stenad Sar-Peja na prodaju!
Muzjaci engleskog buldoga                                                                  Zenke E. Buldoga